Stukloft

Stukloft

Apoteket Svalen er i besiddelse af et stukloft der stammer fra 1913 og som har overlevet flere ombygninger og 6 apotekere